intencje i ogłoszenia Włodzienin 06.11.2022 – 13.11.2022

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 06.11.2022

Kolekta na Seminarium Duchowne w Opolu

8:00 Za ++ rodziców Katarzynę i Jana Pichur, Marię i Michała Kądzioła oraz za ++ dziadków Marię i Szczepana Pichur, Apolonię i Piotra Zapotocznych, Józefa i Teklę Kądzioła, Pawła i Annę Durkacz oraz za wszystkich ++ z rodzin Kądzioła, Pichur, Zapotocznych, Domańskich, Motkowicz, Kornek, Golańskich.

11:15 Za + Henryka Korzec (od rodziny Kotas).

WTOREK – 08.11.2022

17:00 Modlitwa różańcowa z czytaniem wypominek: Za + polecanych w wypominkach. 

ŚRODA – 09.11.2022 Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

7:15 W int. Parafian. 

PIĄTEK – 11.11.2022 św. Marcina     Rocznica Odzyskania Niepodległości

9:30 Wojnowice 

11:15 1) W int. Ojczyzny. 2) Za + Henryka Korzec (od rodziny Dziurny z Banicy)

SOBOTA – 12.11.2022 św. Jozafata

16:00 Do Bożej Op. w int. Kamila Konopskiego z ok. 18 rocz. ur. oraz o bł. dla rodziców.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.11.2022

Kolekta specjalna na remont naszego kościoła. Zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi prześladowanemu. 

8:00 Za ++ Anastazję, Stanisława, Apolinarego Bolesławę Lenartowicz, Lucynę i Mieczysława, Bogdana Nowackich, Anastazję, Michała, Marcina Jacków.

11:15 Za ++ dziadków Eugenię i Kazimierza Drogowskich, + Agnieszkę Kaletka i Józefa Nowak w kol. rocz. śm.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 06.11.2022

  • Dzisiaj XXXII Niedziela Zwykła. Składam serdeczne podziękowania rodzicom dzieci, które uczestniczyły w Marszu Świętych.
  • Zachęcam do nabycia najnowszego numeru tygodnika Gość Niedzielny.
  • Modlitwa różańcowa z czytaniem wypominek i Msza św. we wtorek 8 listopada o godz. 17:00.
  • piątek 104 Rocznica Odzyskania Niepodległości o godz. 11:15 Msza św. w int. Ojczyzny. Przed Mszą św. modlitwa różańcowa. W tym tygodniu modlitwie różańcowej przewodniczy Róża ks. Proboszcza. Dla dobra duchowego wiernych, biskup opolski Andrzej Czaja udziela wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie diecezji opolskiej w dniu 11 listopada 2022 r. dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
  • Zapraszam dyżur roczny na cmentarzu z Włodzienina – Kolonii i Bogdanowic – Kolonii do prac w sobotę 19 listopada od godz. 10:00, grabienie liści, zamiatanie. Proszę również o podcięcie gałązek, które ograniczają otwieranie głównej bramy.
  • Następne odwiedziny chorych i starszych parafian odbędą się 17 grudnia.
  • Zapraszam na spotkanie katechezę rodziców wraz z dziećmi komunijnymi w piątek 18 listopada. Przypominam rodzicom o obowiązkowej Mszy św. szkolnej dzieci przygotowujących się do komunii św. (uczniowie klasy II i III). Poświęcenie medalików komunijnych odbędzie się 9 grudnia w czasie Mszy św.
  • Można zamawiać intencje mszalne na 2023 rok, w kancelarii czynnej we wtorek od godz. 17:30 do 18:30. Proszę o przynoszenie na kartce treści intencji mszalnych.
  • Dziękuję osobom z PRD za przeprowadzenie kwesty na rzecz naszego cmentarza. 
  • Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne w Opolu. Za tydzień kolekta specjalna na remont naszego kościoła. Do policzenia kolekty specjalnej zapraszam osoby z PRD. Za wszystkie ofiary składam serdeczne Bóg zapłać. 

SPRZĄTANIE: Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła i innych obiektów kościelnych.