Proboszcz

Ks. Jarosław Karpa, proboszcz od 2018 r.

Pochodzi z parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Piotrówce, w dekanacie Strzelce Opolskie. Zanim wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego, ukończył Technikum Hutniczo-Mechaniczne w Zawadzkiem. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 14 maja 2005 r. z rąk ks. abp Alfonsa Nossola. Bezpośrednio przed objęciem  urzędu proboszcza parafii pw. Trójcy Świętej we Włodzieninie oraz proboszcza ex currendo parafii pw. św. Józefa Robotnika w Wojnowicach był wikariuszem parafii św. Wawrzyńca w Głuchołazach (24.08.2010-23.08.2018). Wcześniej był również wikariuszem w parafiach pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie (24.08.2009-23.08.2009) oraz Miłosierdzia Bożego w Prudniku (19.08.2005-23.08.2009). Jest autorem książki pt. „Boromeuszki w Głuchołazach” (Wyd. Bogdana Kokota vel Kokocińskiego w Nowej Rudzie, Głuchołazy 2017)

Wcześniejsi duszpasterze

Ks. Jacek Biernat, proboszcz w latach 2013-2018

Pochodzi z parafii św. Anny w Zabrzu. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 15 maja 1983 r. z rąk ks. abp Alfonsa Nossola. Bezpośrednio przed objęciem  urzędu proboszcza parafii pw. Trójcy Świętej we Włodzieninie oraz proboszcza ex currendo parafii pw. św. Józefa Robotnika w Wojnowicach był proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja w Nysie (1998-2013). Wcześniej był również proboszczem parafii św. Marcina Biskupa w Jasienicy Dolnej (1990-1998), wikariuszem parafii św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu (1986-1990) oraz wikariuszem parafii Trójcy Świętej w Bogacicy (1983-1986). W latach 1999-2008 pełnił również funkcję sędziego diecezjalnego w Sądzie Diecezji Opolskiej. Aktualnie ks. Jacek Biernat piastuje urząd proboszcza parafii św. Anny Samotrzeciej w Opolu-Chmielowicach.

Ks. Lesław Kasprzyszak, proboszcz w latach 1990-2013

Pochodzi z parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Olbrachcicach. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 15 maja 1983 r. z rąk ks. abp Alfonsa Nossola. Był proboszczem parafii pw. Trójcy Świętej we Włodzieninie oraz proboszczem ex currendo parafii pw. św. Józefa Robotnika w Wojnowicach przez 23 lata. Bezpośrednio przed objęciem  urzędu proboszcza parafii pw. Trójcy Świętej we Włodzieninie oraz proboszcza ex currendo parafii pw. św. Józefa Robotnika w Wojnowicach był wikariuszem parafii św. Anny w Bytomiu (1986-1990). Wcześniej był również wikariuszem parafii Wniebowzięcia NMP w Raciborzu (1983-1986). W latach 1996-2000 był wicedziekanem, a następnie w latach 2000-2010 dziekanem dekanatu Branice. W roku 2009 otrzymał tytuł honorowy radcy duchownego. Aktualnie ks. Lesław Kasprzyszak piastuje urząd proboszcza parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Polskiej Nowej Wsi.

Pozostali kapłani po roku 1945

Ks. Wenancjusz Kądziołka, proboszcz w latach 1970-1990

Urodził się 13 kwietnia 1933 roku w Biegonicach, w powiecie nowosądeckim. Z licznego rodzeństwa troje poświęciło życie Kościołowi: najstarszy Józef i Wenancjusz – kapłani diecezji opolskiej oraz Celina – w Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek. W 1952 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie otrzymał w Katedrze św. Krzyża w Opolu z rąk bpa Franciszka Jopa, 23 VI 1957 r. W latach 1957-1960 pracował jako wikariusz w parafii św. Andrzeja w Zabrzu, następnie przez dziesięć lat był wykładowcą muzyki kościelnej w WSD w Nysie. Był proboszczem we Włodzieninie i Wojnowicach (1970-1990) i Łące Prudnickiej (1990-1996). Równolegle prowadził zajęcia ze śpiewu gregoriańskiego i chóru w Diecezjalnym Studium Muzyki Kościelnej przy Instytucie Teologiczno-Pastoralnym Filii KUL w Opolu (do 1988 r.). Ponadto pełnił szereg funkcji o zasięgu ogólnodiecezjalnym. Zmarł 21 sierpnia 1996 roku. 

Ks. Rafał (Raphael) Morawin, proboszcz w latach 1960-1970

Ks. Morawin urodził się w 1931 roku w Zakrzowie na Górnym Śląsku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1956 r. W tym samym roku został wikarym parafii św. Jerzego w Sławikowie. Następnie został przenieniony do Zabrza-Rokitnicy, gdzie działał do 1959 r. W 1960 r. został najpierw mianowany administratorem, a następnie proboszczem we Włodzieninie i Wojnowicach. W 1970 roku wyjechał do Niemiec, gdzie rok później został przydzielony do diecezji Würzburg. Tam przejął parafię w Kleinwenkheim, a w 1975 dodatkowo także parafię Wermerichshausen. W 1978 został proboszczem w Herschfeld i opiekował się ponadto parafią w Heustreu i filią w Fridritt. Do 2010 roku pełnił w dekanacie Bad Neustadt funkcję pomocnika ds. powołań kapłańskich i zakonnych. W roku 2007 przeszedł na emeryturę, którą spędził w Bad Neustadt. Zmarł 13 marca 2019 roku.

Ks. Norbert Felsmann, proboszcz w latach 1933-1959

Urodził się 16 marca 1899 r. w Głubczycach jako syn rentiera Alberta Felsmanna i Agnes z domu Reischel. W latach 1909-1918 uczęszczał do tamtejszego gimnazjum. Podczas I wojny światowej krótko służył w artylerii ciężkiej we Francji. W latach 1918-1922 studiował teologię we Wrocławiu i 17 marca 1923 r. został wyświęcony na kapłana przez kardynała Bertrama. Działał jako wikariusz w Suchej Psinie, od 5 czerwca do 19 listopada 1924 r. jako administrator parafialny w Babicach, a od 1924 r. do 1932 r. jako wikariusz w Głubczycach. Od 1932 r. był administratorem parafialnym, a od 1933 proboszczem parafii Włodzienin. W 1936 r. arcybiskup mianował go rewizorem rachunków i opiekunem archiwum generalnego w Branicach. W 1943 r. został mianowany arcybiskupim radcą konsystorialnym. Po wojnie, na życzenie biskupa J. M. Nathana, pozostał w parafii Włodzienin, zajmując się również Dzbańcami i w latach 1946-1959 ex currendo parafią Wojnowice. W 1959 r. wyjechał do Niemiec i osiadł w Ascheberg, pow. Lüdinghausen koło Münster. Tam działał w duszpasterstwie gminy St. Lambert, głównie jako duchowny w tamtejszym hospicjum i w 1963 r., w formie kroniki, spisał swoje wspomnienia. Zmarł 11 listopada 1975 r. 

WŁODZIENIN

1932-1933 – ks. Norbert Felsmann, administrator
1933-1959 – ks. Norbert Felsmann, proboszcz
1908-1932 – ks. Eduard Riedel, proboszcz
1906-1908 – ks. Karl Seichter, administrator
1887-1906 – ks. Karl Reske, proboszcz
1882-1886 – ks. Robert Sterz, proboszcz
1844-1881 – ks. Ignatz Maiss, proboszcz
1833-1844 – ks. Anton Möser, prroboszcz
1809-1833 – ks. Johann Lehnert (Loehnert, Löhnert), proboszcz
1801-1809 – ks. Joseph Kuschel, proboszcz
1781-1801 – ks. Franz Xavier Ullrich, proboszcz
1777-1781 – ks. Franz Richter, proboszcz
1757-1777 – ks. Franz Bernard Wemmer, proboszcz
1725-1757 – ks. Johann Georg Kolig, proboszcz
1699-1725 – ks. Theodor Ignatz Tischler, proboszcz
1686-1699 – ks. Kasimir Andreas Hilbert, proboszcz
1680-1686 – ks. Mathias Scholz, proboszcz
1653-1660 – ks. Georg Alexander Konrad, proboszcz
1470 – ks. Albert

WOJNOWICE

1946-1959 – ks. Norbert Felsmann, ex currendo z Włodzienina
1938-1946 – ks. Emil Slawik, proboszcz
1921-1937 – ks. Vinzenz Stiborsky, proboszcz
1900-1920 – ks. Josef Wosnik, proboszcz
1887-1899 – ks. Adolf Proske, proboszcz
1884-1887 – ks. Johann Herbst, wikariusz
1881-1884 – nieobsadzona, kulturkampf
1870-1881 – ks. Josef Schink, proboszcz
1839-1869 – ks. Anton Schindler, proboszcz
1813-1839 – ks. Anton Heisig (Heissig), proboszcz
1791-1813  – ks. David Werner, proboszcz
1783 – ks. Franz Przischkowsky, administrator
1480 – ks. Mathias Krahulec, proboszcz
1408 – ks. Mathias

/Na podstawie publikacji Pani Katarzyny Maler: „Kościół Katolicki na ziemi głubczyckiej w latach 1742-1945: dzieje pruskiej części archidiecezji ołomunieckiej – komisariatu kietrzańskiego i wikariatu generalnego w Branicach”, tom I i II, Stowarzyszenie LGT „Płaskowyż Dobrej Ziemi” Miejska i Gminna Biblioteka Głubczyce, 2017/