Informacje o parafii

Parafia Włodzienin

Liczba mieszkańców: 530
Inne kościoły: ruiny kościoła św. Mikołaja we Włodzieninie
Miejsca należące do parafii (z ilością mieszkańców): Włodzienin (390), Włodzienin Kolonia (128) – 3,5 km,
Bogdanowice Kolonia (12) – 3km
Szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa we Włodzieninie, Publiczne Przedszkole we Włodzieninie
Z parafii pochodzą: ks. Norbert Mikler

Parafia Wojnowice

Liczba mieszkańców: 366
Inne kościoły: ruiny kościoła pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Wojnowicach
Miejsca należące do parafii (z ilością mieszkańców): Wojnowice (300), Wojnowice ul. Górna (Osiedle) (66) – 4 km
Z parafii pochodzą: ks. Mieczysław Kleszczyński

Wybierz interesującą zakładkę