MISJE PARAFIALNE

Są to rekolekcje – święty czas – które przeprowadza się co 10 lat, dla całej parafii.

Celem misji jest umocnienie i odnowienie życia wiary.

W parafii są odprawiane nabożeństwa, a na zakończenie misji wierni mają okazję do zyskania Odpustu Zupełnego, odbywa się także  uroczyste poświęcenie krzyża misyjnego, który misjonarze ustanawiają przed kościołem. Korzystając z tego czasu, każdy wierny może otworzyć swoje serce na Boga.

Bogactwo modlitewne tygodnia misyjnego w parafii jest naprawdę bardzo wielkie. W parafii są odprawiane Msze św. z kazaniem misyjnym.

Módlmy się, aby przeżyte misje dla każdego z nas były czasem nawrócenia do Boga, oraz odnowy życia z Bogiem.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Misjach Świętych   

Misje Parafialne odbędą się w dniach 22-29.10.2023

Plan Misji będzie podany w najbliższym czasie