Pielgrzymka - wycieczka Liturgicznej Służby Ołtarza oraz Marianek parafii Włodzienin i Wojnowice do Sanktuarium św. Józefa w Prudniku Lesie, nawiedzenie kościoła Miłosierdzia Bożego w Prudniku, pobyt w Fundacji Alpak Ajmaraya w Dębowcu