z historii diecezji opolskiej 1992 – 1997

Trwając w nowennie przed Jubileuszem 50-lecia diecezji opolskiej i spoglądając dziś na kolejne karty historii diecezji opolskiej powracamy do roku 1992. Po reorganizacji Kościoła w Polsce, w wyniku powstania diecezji gliwickiej i diecezji kaliskiej, nasza diecezja opolska została nie tylko uszczuplona terytorialnie, ale i personalnie pod względem wiernych i duchowieństwa. Jednak jeszcze w grudniu tego samego roku na biskupa pomocniczego został mianowany ks. prof. Jan Kopiec, który święcenia biskupie otrzymał 6 stycznia 1993 r. w Rzymie z rąk papieża Jana Pawła II.

Biskup opolski Alfons Nossol w roku 1993 powołał do istnienia Diecezjalną Fundację Obrony Życia. Była to konkretna odpowiedź na apel papieża Jana Pawła II, aby chronić życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, podejmując działania na rzecz małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i ojcostwa. Głównym celem Fundacji stała się ochrona życia nienarodzonych. Aby cel ten zrealizować zdecydowano się utworzyć Dom Samotnej Matki.

10 marca 1994 r. z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz opolskiej filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego został utworzony, przy bardzo mocnym i osobistym zaangażowaniu biskupa opolskiego Alfonsa Nossola. Uniwersytet Opolski z Wydziałem Teologicznym. Tak oto przed młodymi ludźmi otworzyły się nowe horyzonty poszerzania swojej wiedzy, a równocześnie możliwość studiowania „u siebie”, bez konieczności wyjeżdżania i opuszczania swojej małej ojczyzny.

W latach 90. ubiegłego wieku wielkim materialnym przedsięwzięciem było przejęcie ruin zamku w Kamieniu Śląskim, miejscu narodzenia św. Jacka, związanego także z bł. Bronisławą i bł. Czesławem. Dziś jest to perełka w diecezji opolskiej z pięknym sanktuarium św. Jacka, wielkiego Europejczyka, które zostało poświęcone 14 sierpnia 1994 r. Jest to miejsce służące Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Opolskiego, miejsce działalności kulturalnej i różnych spotkań o wymiarze międzynarodowym.

Aby przybliżyć wiernym bieżące wydarzenia z diecezji zdecydowano się rozszerzyć dotychczasowy jednostronicowy opolski dodatek Gościa Niedzielnego i w 1995 r. utworzono jego opolski oddział. 16 kwietnia 1995 r. w eterze pojawiła się diecezjalna rozgłośnia, dzisiaj znana jako Radio Doxa, a wtedy Radio Góra św. Anny, później Radio Plus Opole. Czy to w naszym diecezjalnym Radio, czy w dodatku do Gościa, zawsze można było usłyszeć bądź przeczytać o ludziach żyjących na śląskiej ziemi oraz o wydarzeniach regionalnych.

Wielkim wydarzeniem, scalającym naszą wspólnotę diecezjalną, była niewątpliwie druga peregrynacja Obrazu Jasnogórskiego w latach 1995-1996. Nie ma parafii, w której nie zachowałyby się zdjęcia i żywe, radosne wspomnienia procesyjnie oraz tłumnie witanego – przy pięknie udekorowanych domach – pod przewodnictwem biskupa wizerunku Czarnej Madonny.

Rok 1997 przyniósł bolesne doświadczenie wielkiej powodzi znanej jako Powódź Tysiąclecia. Racibórz, Krapkowice, Opole, Nysa, Kędzierzyn-Koźle i wiele innych miejscowości doświadczyły żywiołu wody i tragedii niszczonego dobytku. To także rok, kiedy przy mocnym wsparciu ówczesnego biskupa opolskiego Alfonsa Nossola skutecznie walczono o pozostawienie naszego województwa opolskiego.