Biblioteka

Postanów sobie czytać codziennie, choćby przez kwadrans, po roku odczujesz skutki…
Henryk Mann

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI

Znajdziesz ciekawą książkę dla Ciebie…

Biblioteka czynna w każdy piątek

pomieszczenie salki parafialnej we Włodzieninie

w czasie zimowym od 15:30 do 16:30

w czasie letnim od 16:30 do 17:30