ROK ŚW. JÓZEFA W WOJNOWICACH

U STÓP ŚW. JÓZEFA WIELKIEGO PATRONA NASZEJ PARAFII

Nabożeństwo do opieki świętego Józefa jest szczególnym rodzajem modlitwy, mającej na celu uproszenie dla siebie opieki tego wielkiego Świętego i oddanie Mu szczególnej czci.

Sam Jezus powiedział do świętej Małgorzaty Marii Alacoque: “Pragnę, byś codziennie modliła się szczególnie do Mojej Matki i świętego Józefa, Mego najsłodszego Opiekuna”.

A Matka Najświętsza powiedziała do czcigodnej Marii z Agredy: “Niech nieustannie wzrasta twoja miłość i oddanie do tego wielkiego Świętego. We wszystkich swych kłopotach oddawaj się pod Jego opiekę, we wszystkich okolicznościach zachęcaj tylu ludzi, ilu tylko możesz, do tego nabożeństwa. Naprawdę, o cokolwiek mój Opiekun poprosi w niebie, tego Wszechmocny Bóg udzieli na ziemi”.

Poniedziałkowe spotkania ze św. Józefem naszym patronem:

o godz. 16:30 Modlitwa Różańcowa i okazja do sakramentu pokuty,

o godz. 17:00 Msza św. ku czci św. Józefa a następnie nabożeństwo za wstawiennictwem św. Józefa