intencje i ogłoszenia Włodzienin 04.09.2022 – 11.09.2022

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.09.2022 Dożynki Parafialne

Kolekta na Seminarium Duchowne w Opolu

8:00 1) Za ++ rodziców Anielę i Stanisława Góratowskich, braci i siostry, ++ Czesławę i Wiktora Ostrowskich oraz rodziców, ++ z pokr. 2) Za + mamę Domicelę Góratowską w 1 rocz. śm., ojca Mirosława Góratowskiego w 30 rocz. śm.

11:15 1) Dożynki: Z podziękowaniem za tegoroczne zbiory. 2) Do Bożej Op. za wstaw. Anioła Stróża w int. Antoniny Kuczy z okazji 1 rocz. ur. i chrztu, w int. rodziców, chrzestnych, całej rodziny.

WTOREK – 06.09.2022

18:00 Za ++ rodziców Annę i Apolinarego Gawłowskich, Marię i Błażeja Stefaniszyn, braci: Mariana i Edwarda, bratanka Tadeusza, ++ dziadków obu stron. 

Po Mszy św. w salce ZAPIECEK spotkanie z cyklu… kto pyta nie błądzi… Współcześni „prorocy” … posłuszeństwo w Kościele… jak je rozumieć?

ŚRODA – 07.09.2022

7:15 W int. Parafian. 

PIĄTEK – 09.09.2022 

17:30 Adoracja Najśw. Sakramentu 

18:00 Za ++ Michała, Józefa, Danutę i Stanisława, Piotra Stodoła, Stanisławę i Zdzisława Erdman, dziadków obu stron. Błogosławieństwo ziarna i nasion. 

Po Mszy św. spotkanie dla młodzieży (od klasy VIII) w salce ZAPIECEK – ustalenie planu spotkań.

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.09.2022 

Kolekta specjalna na ogrzewanie kościoła

8:00 Dziękczynna za otrzymane łaski, prosząc o dalsze Boże bł., opielę i zdrowie w rodzinach: Tracz, Majcher i Zdrzałek, prosząc również o zdrowie dla mamy.

11:15 1) Za + siostrę Joannę Sitowską, brata Henryka Issel. 2) Za + Henryka Korzec w miesiąc po śm.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 04.09.2022 – 11.09.2022

  • Dzisiaj XXIII Niedziela Zwykła oraz nasze podziękowanie za tegoroczne zbiory. Bóg zapłać wszystkim zaangażowanym z Włodzienina Dołu za przygotowanie DOŻYNEK PARAFIALNYCH. Za wysprzątanie i udekorowanie kościoła i jego obejścia, wykoszenie trawy na całym terenie kościelnym. Dziękuję osobom troszczącym się o flagi wokół kościoła i przy grocie, o obrusy w kościele.
  • Składam serdeczne Bóg zapłać uczestnikom pielgrzymki do M. Boskiej z Nasiedla, dziękuję młodzieży prowadzącej śpiew, grającej na gitarze, flecie poprzecznym, innych instrumentach. Panom: kierującym ruchem, jadącym samochodem – zaplecze techniczne, młodzieży niosącej nagłośnienie, parafii Dzbańce Osiedle i Wódka za ugoszczenie pielgrzymów. Wielkie podziękowania pielgrzymom za rozmodlenie, pogodę ducha i Bożą radość. Pielgrzymowało 86 osób (w ubiegłym roku 56 osób)
  • Zachęcam do nabycia najnowszego numeru tygodnika Gość Niedzielny, a dla dzieci i młodzieży nowy numer miesięcznika Mały Gość Niedzielny.
  • We wtorek 6 września po Mszy św. spotkanie z cyklu…kto pyta nie błądziWspółcześni „prorocy”…, posłuszeństwo w Kościele…jak je rozumieć? Dla chcących pogłębić swoją wiarę.
  • W piątek o godz. 17:30 adoracja Najśw. Sakramentu oraz modlitwa różańcowa w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, młodego pokolenia,pokoju na świecie, modlitwie różańcowej, w tym tygodniu przewodniczy Róża p. Tracz. O godz. 18:00 Msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży. Po Mszy św. szkolnej, spotkanie organizacyjne w ZAPIECKU dla młodzieży (od klasy 8 i starszej) dotyczące planu działań. Po Mszy św. błogosławieństwo nasion i ziarna.
  • Przygotowanie do Bierzmowania w roku szkolnym 2022/2023: pierwszy rok – klasa VI; drugi rok – klasa VII; trzeci rok – klasy VIII. Spotkanie organizacyjne odbędzie się we wtorek 20 września po Mszy św. Dekanalne spotkanie dla uczniów klas VI, VII, VIII wraz z rodzicami, rozpoczynające kolejny rok przygotowania do sakramentu Bierzmowania odbędzie się w niedzielę 25 września w kościele w. Jakuba w Nasiedlu o godz. 16:00. Obecność obowiązkowa.
  • Dziękuję za wykoszenie trawy przy krzyżach przydrożnych: przy drodze z Włodzienina w kierunku Głubczyc oraz przy „Krzyżówce”.
  • Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne w Opolu. Za tydzień kolekta specjalna na opał. Do policzenia kolekty specjalnej zapraszam osoby z PRD. Za wszystkie ofiary składam serdeczne Bóg zapłać. 

SPRZĄTANIE: Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła i innych obiektów kościelnych.