intencje i ogłoszenia Włodzienin 07.07.2024 – 14.07.2024

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.07.2024 

Kolekta na Seminarium Duchowne w Opolu 

8:00 Wł. Za + ojca Jana Sarota, + siostrę Grażynę Łukaszczyk i za ++ z rodziny.

9:30 Woj. Za ++ teściów, dziadków, męża i ++ z całej rodziny Cytera oraz + Natalię Leśniak.

11:15 Wł. Za ++ rodziców Bolesławę i Apolinarego Lenartowicz, wszystkich ++ obu stron.

PONIEDZIAŁEK – 08.07.2024 św. Jana z Dukli

18:00 Woj. Do Bożej Op. za wstaw. Anioła Stróża w int. Łucji z okazji 4 rocz. urodzin.

SOBOTA – 13.07.2024 św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

18:00 Woj. 1) Za ++ rodziców Genowefę i Wincentego Pająk, rodzeństwo Hannę, Kazimierza, Grzegorza i Józefę oraz + siostrę Eugenię Opyd w 1 rocz. śm. 2) Za + Sabinę Waga w 1 rocz. śm.

XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.07.2024 

Kolekta specjalna na remont naszego kościoła

8:00 Wł. Za ++ Honoratę i Bronisława Małek.

9:30 Woj. Za ++ rodziców Danutę i Antoniego Suseł, dziadków obu stron.

11:15 Wł. Dziękczynna za otrzymane łaski w int. Marii i Damiana Cieślik z okazji 15 rocz. ślubu, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej oraz o opiekę Anioła Stróża dla dzieci i Boże bł. dla całej rodziny.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 07.07.2024

  • Dzisiaj XIV Niedziela Zwykła
  • Zachęcam do nabycia najnowszego numeru tygodnika Gość Niedzielny w cenie 10 zł. 
  • W tym tygodniu we wtorek, środę i piątek Mszy św. nie będzie. W sprawach nagłych proszę dzwonić do ks. Michała Pieńkowskiego proboszcza parafii w Wódce. 
  • Modlitwie różańcowej w tym tygodniu przewodniczy Róża p. Gwóźdź.
  • W niedzielę 21 lipca po Mszach św. poświęcenie pojazdów za wstawiennictwem św. Krzysztofa, patrona kierowców. Do puszek będzie można złożyć ofiarę dla misjonarzy (1gr za każdy przejechany kilometr).
  • Kościół przyjmuje i wdraża w swoich placówkach zasady ochrony dzieci przed przemocą. Niniejsza informacja stanowi realizację obowiązku prawnego dotyczącego wprowadzenia we wszystkich instytucjach, w których przebywają dzieci, standardów ich ochrony przed krzywdzeniem. (ustawa z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2023 poz. 1606). To zaangażowanie nie jest przypadkowe. Przez nie Kościół realizuje misję powierzoną mu przez Pana Jezusa, aby nie zginęło żadne z tych najmniejszych. Ludzie Kościoła przyjmują nie tylko ustawę, lecz przede wszystkim moralną odpowiedzialność za ochronę i promowanie dobra wszystkich dzieci oraz zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne środowisko, w którym dzieci są szanowane i doceniane. Parafia jako podstawowa komórka instytucjonalna Kościoła, wyróżnia się specyficznymi obszarami działania. W niej funkcjonują różne grupy duszpasterskie obejmujące formację dzieci. Wywiązując się z wymogów prawnych, a nade wszystko z wymogów moralnych płynących z ewangelicznej misji Kościoła w naszej parafii przyjmujemy STANDARDY OCHRONY DZIECI. Weszły one w życie w dniu podpisania przez proboszcza, czyli 4 lipca 2024 roku. Dodatkowo Proboszcz powołuje OSOBY ZAUFANIA do których należy przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nierespektowania standardów. Osobami tymi są Pani Bożena Kowalczyk oraz Pani Jolanta Sozańska.
  • Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne w Opolu. Za tydzień kolekta specjalna na malowanie naszego kościoła. Do policzenia kolekty specjalnej zapraszam osoby z PRD. Za wszystkie ofiary składam serdeczne Bóg zapłać. 
  • Wszystkim wypoczywającym na urlopach, wakacjach życzymy pięknego czasu.

SPRZĄTANIE: Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła i innych obiektów kościelnych.