intencje i ogłoszenia Wojnowice 07.07.2024 – 14.07.2024

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.07.2024 

Kolekta na Seminarium Duchowne w Opolu 

8:00 Wł. Za + ojca Jana Sarota, + siostrę Grażynę Łukaszczyk i za ++ z rodziny.

9:30 Woj. Za ++ teściów, dziadków, męża i ++ z całej rodziny Cytera oraz + Natalię Leśniak.

11:15 Wł. Za ++ rodziców Bolesławę i Apolinarego Lenartowicz, wszystkich ++ obu stron.

PONIEDZIAŁEK – 08.07.2024 św. Jana z Dukli

18:00 Woj. Do Bożej Op. za wstaw. Anioła Stróża w int. Łucji z okazji 4 rocz. urodzin.

SOBOTA – 13.07.2024 św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

18:00 Woj. 1) Za ++ rodziców Genowefę i Wincentego Pająk, rodzeństwo Hannę, Kazimierza, Grzegorza i Józefę oraz + siostrę Eugenię Opyd w 1 rocz. śm. 2) Za + Sabinę Waga w 1 rocz. śm.

XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.07.2024 

Kolekta specjalna na remont naszego kościoła

8:00 Wł. Za ++ Honoratę i Bronisława Małek.

9:30 Woj. Za ++ rodziców Danutę i Antoniego Suseł, dziadków obu stron.

11:15 Wł. Dziękczynna za otrzymane łaski w int. Marii i Damiana Cieślik z okazji 15 rocz. ślubu, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej oraz o opiekę Anioła Stróża dla dzieci i Boże bł. dla całej rodziny.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 07.07.2024

  • Dzisiaj XIV Niedziela Zwykła. 
  • Zachęcam do nabycia najnowszego numeru tygodnika Gość Niedzielny w cenie 10 zł.
  • W poniedziałek o godz. 18:00 Msza św. ku czci św. Józefa a następnie nabożeństwo. 
  • W czwartek Mszy św. nie będzie. W sprawach nagłych proszę dzwonić do ks. Michała Pieńkowskiego proboszcza parafii w Wódce. 
  • W tym tygodniu modlitwie różańcowej przewodniczy Róża p. Rosy.
  • DOŻYNKI 2024 (1 września) CZEKAJŁO KRYSTYNA, MIKOŁAJCZYK HALINA, ROSA JANINA, BALCER JÓZEFA, KRUPA MARIA, KRUPA KATARZYNA, TOPOROWSKA LEONIA, TOPOROWSKA EWA, SUSEŁ BEATA, BABINIEC AGNIESZKA, ANTOSZCZYSZYN MAŁGORZATA, SUSEŁ TERESA, SZKUDLAREK STANISŁAWA, ZAPOTOCZNA JOANNA, WACŁAWCZYK DOROTA.
  • Kościół przyjmuje i wdraża w swoich placówkach zasady ochrony dzieci przed przemocą. Niniejsza informacja stanowi realizację obowiązku prawnego dotyczącego wprowadzenia we wszystkich instytucjach, w których przebywają dzieci, standardów ich ochrony przed krzywdzeniem. (ustawa z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2023 poz. 1606). To zaangażowanie nie jest przypadkowe. Przez nie Kościół realizuje misję powierzoną mu przez Pana Jezusa, aby nie zginęło żadne z tych najmniejszych. Ludzie Kościoła przyjmują nie tylko ustawę, lecz przede wszystkim moralną odpowiedzialność za ochronę i promowanie dobra wszystkich dzieci oraz zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne środowisko, w którym dzieci są szanowane i doceniane. Parafia jako podstawowa komórka instytucjonalna Kościoła, wyróżnia się specyficznymi obszarami działania. W niej funkcjonują różne grupy duszpasterskie obejmujące formację dzieci. Wywiązując się z wymogów prawnych, a nade wszystko z wymogów moralnych płynących z ewangelicznej misji Kościoła w naszej parafii przyjmujemy STANDARDY OCHRONY DZIECI. Weszły one w życie w dniu podpisania przez proboszcza, czyli 4 lipca 2024 roku. Dodatkowo Proboszcz powoła w najbliższym czasie OSOBY ZAUFANIA do których należy przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nierespektowania standardów. Informacja ta będzie podana do wiadomości parafian. 
  • Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne w Opolu. Za tydzień kolekta specjalna na remont naszego kościoła. Za wszystkie ofiary składam serdeczne Bóg zapłać. 
  • Wszystkim wypoczywającym na urlopach, wakacjach życzymy pięknego czasu.

SPRZĄTANIE: Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła i innych obiektów kościelnych.