Liczba wiernych w kościele

Z dniem 4 maja br. zgodnie z wytycznymi władz państwowych w kościołach czy kaplicach, w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 15 mkw w kościele:

we Włodzieninie jednocześnie mogą przebywać 29 osoby (także w czasie Mszy św., adoracji, nabożeństwa),

w Wojnowicach jednocześnie może przebywać 16 osób (także w czasie Mszy św., adoracji, nabożeństwa).

Komunikat ten obowiązuje aż do odwołania