z historii diecezji opolskiej 2005 – 2009

Trwając w nowennie przed jubileuszem 50-lecia diecezji opolskiej i wdzięczności za wielkie dzieła Boże, które objawiły się w jej historii, wracamy dziś do roku 2005. We Wtorek Wielkanocny odbyła się ostatnia sesja plenarna I Synodu Diecezji Opolskiej, Abp Alfons Nossol nazwał go „trzyletnim zrywem kościoła lokalnego” i zaapelował, aby jego uchwały pomagały nam odważnej iść ku przyszłości. Dokument końcowy synodu zawierał 423 statuty i został rozesłany do wszystkich parafii w diecezji. Wysłano go również depeszą do papieża Jana Pawła II z informacją o zakończeniu prac synodalnych i z życzeniami powrotu do zdrowia. Jednak wkrótce potem stan Ojca Świętego pogorszył się.

2 kwietnia 2005 r. papież Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca. Cała Opolszczyzna modliła się w kościołach, na ulicach i w domach. W pochodach pamięci wierni przechodzili ulicami miast i wiosek. W Opolu odbył się wielki marsz pamięci łączący katedrę z kościołem seminaryjno-akademickim. Na Górze św. Anny w nocnym czuwaniu młodych uczestniczyły tysiące osób. Wzdłuż alei Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu płonęły znicze, a marsz pamięci był największym zgromadzeniem w dziejach miasta. W Raciborzu przez dwa wieczory przed pogrzebem papieża, na modlitwie na placu nieopodal kościoła farnego, zgromadziło się ponad dziesięć tysięcy osób.

Rok 2005 był – zgodnie z wolą św. Jana Pawła II – Rokiem Eucharystii. W maju i czerwcu w naszej diecezji odbyły się Rejonowe Kongresy Eucharystyczne. „Łatwo można znaleźć się na pustyni duchowej, pustyni samotności i ubóstwa, jeżeli zapomni się o Eucharystii, która jest największym darem nieba” – mówił podczas Kongresu w Opolu abp Alfons Nossol.

Rok 2006 został ogłoszony w diecezji Rokiem Posynodalnym jako czas wdrażania w życie uchwał i wskazań I Synodu Diecezji Opolskiej dla pogłębienia życia religijnego i świadomości kościelnej. Widzialnym znakiem budowania wspólnoty Kościoła w diecezji była konsekracja dwóch nowych świątyń parafialnych: pw. Miłosierdzia Bożego w Prudniku oraz pw. Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu.

W dniach od 15 do 17 czerwca 2007 r. w Kamieniu Śląskim zgromadzili się biskupi polscy na 340. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Miejsce spotkania było nieprzypadkowe, gdyż w tym roku obchodzono 750. rocznicę śmierci św. Jacka Odrowąża. O obecności i wstawiennictwu świętych pochodzących z ziemi opolskiej przypomniała także 30 września 2007 r. wielka uroczystość beatyfikacji Marii Luizy Merkert, śląskiej samarytanki z Nysy, założycielki zgromadzenia Sióstr Elżbietanek. Uroczystości w kościele pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie przewodniczył legat papieski-kard. Jose Saraiva Martins, prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych. Ta wspaniała, gotycka świątynia, która jest świadectwem wiary wielu pokoleń Ludu Bożego tej ziemi, w 2009 r. został ogłoszona przez papieża Benedykta XVI bazyliką mniejszą.

W tym samym roku, z uwagi na osiągnięty już wcześniej kanoniczny wiek emerytalny, papież Benedykt XVI przyjął rezygnację abp. Alfonsa Nossola z obowiązków Biskupa Opolskiego. 14 sierpnia 2009 r. ogłoszono decyzję o papieskiej nominacji nowego pasterza naszej diecezji ks. prof. dr. hab Andrzeja Czai. Dwa tygodnie później, 29 sierpnia w katedrze w Opolu odbyły się święcenia nowego biskupa opolskiego Andrzeja Czai oraz jego ingres. W uroczystościach wzięło udział 27 biskupów. Głównym szafarzem święceń był ustępujący z urzędu ks. abp Alfons Nossol, a współkonsekratorami, byli: ks. abp Damian Zimoń – metropolita katowicki oraz ks. bp Jan Wieczorek – biskup gliwicki. Rozpoczął się nowy rozdział w historii diecezji opolskiej, o którym więcej w kolejne niedziele.