intencje i ogłoszenia Włodzienin 14.05.2023 – 21.05.2023

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 14.05.2023 

Kolekta specjalna na remont naszego kościoła

8:00 1) Do Chrystusa Arcykapłana w int. ks. Proboszcza dziękując za dar powołania, z prośbą o obronę i opiekę M. Bożej, dary Ducha św. i Bożą Miłość oraz w int. dziękczynno-błagalnej z okazji 40 rocz. święceń kapłańskich ks. Kasprzyszaka. 2) Do Bożej Op. z okazji kol. rocznicy urodzin mamy prosząc o zdrowie.

11:15 Nabożeństwo majowe i Msza św. 1) Do Bożej Op. za wstaw. Matki Kapłanów dziękując za dar kapłaństwa ks. Proboszcza Jarosława, z okazji 18 rocznicy święceń, prosząc o dary Ducha św. i opiekę Matki Najświętszej (int. od Parafialnej Rady Duszpasterskiej). 2) Do Bożej Op. w intencji Karoliny, Doroty, Łukasza, Pawła i naszych chrześniaków prosząc dla nich o potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej.

PONIEDZIAŁEK – 15.05.2023       Dni Krzyżowe

18:00 Do Bożej Op. za wstaw. M. Bożej dziękując za otrzymane łaski, z prośba o dalsze Boże bł., zdrowie, dary Ducha św. dla dzieci i wnuków z rodziny Toporowskich. Procesja do krzyża przy parkingu dolnym 

WTOREK – 16.05.2023 Dni Krzyżowe

18:00 Do Bożej Op. za wstaw. M. Bożej Królowej w int. dzieci i wnuków prosząc o potrzebne łaski i Boże bł. Procesja do krzyża – Włodzienin Góra

ŚRODA – 17.05.2023

7:15 Nabożeństwo majowe i Msza św Do Bożej Op. za wstaw. M. Bożej Fatimskiej w rodzinie Krystyny Zając, prosząc o zdrowie, Boże bł. oraz o dary Ducha św. dla dzieci, wnuków, prawnuków oraz ks. Prob.

PIĄTEK – 19.05.2023

17:30 Adoracja Najśw. Sakr.

18:00 Nabożeństwo majowe i Msza św SZKOLNA: Za ++ z rodzin Wojtuś, Zapotoczny, Świder, Ziomko.

NIEDZIELA – 21.05. 2023 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Uroczystość I Komunii św.

Kolekta – jałmużna postna z całego roku

8:00 Do Bożej Op. za wstaw. M. Bożej dziękując za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla osób z Róży p. Gwóźdź, ich rodzin, ks. Prob. oraz za wszystkie ++ osoby z Róży.

9:30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + mamę Domicelę Góratowską w 2 rocz. śm., ojca Mirosława, brata Andrzeja, wszystkich ++ z rodziny Góratowski i Trzyna.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 14.05.2023

  • Dzisiaj VI Niedziela Wielkanocna. Za tydzień parafia Wojnowice obchodzić będzie Uroczystość I Komunii św. Msza św. komunijna o godz. 11:15. 
  • Składam serdeczne podziękowania grupie parafian za prace porządkowe przy figurze św. Jana Nepomucena.
  • Zachęcam do nabycia najnowszego numeru tygodnika Gość Niedzielny.
  • Zapraszam na nabożeństwa majowe.
  • DNI KRZYŻOWE W poniedziałek Msza św. z prośbą o urodzaje o godz. 18:00 oraz procesją do krzyża przy parkingu dolnym, a we wtorek o godz. 18:00 Msza św. z posesją do krzyża Włodzienin – Góra. 
  • piątek o godz. 17:30 adoracja Najśw. Sakramentu, okazja do spowiedzi św. oraz modlitwa różańcowa w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, młodego pokolenia, pokoju na świecie; modlitwie różańcowej, w tym tygodniu przewodniczy Róża p. Tracz. O godz. 18:00 Msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży szkolnej. 
  • Ołtarze na Boże Ciało 2023 (8 czerwca): I ołtarz: (obok dawnego klasztoru) –Grupa Kobiet z Włodzienina Góry, II ołtarz: (kaplica przy ul. Młyńskiej) – p. Józef Zapotoczny, III ołtarz: (kaplica przy głównej drodze) p. Kazimierz Tracz oraz osoby towarzyszące, IV ołtarz: (Grota) Grupa Kobiet. Z góry dziękuję za zaangażowanie i przygotowanie ołtarzy. 
  • Dzisiaj kolekta specjalna na remont naszego kościoła. Do policzenia kolekty specjalnej zapraszam osoby z PRD. Za tydzień kolekta – jałmużna postna z całego roku. Za wszystkie ofiary składam serdeczne Bóg zapłać.

SPRZĄTANIE: Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła i innych obiektów kościelnych. Do sprzątania kościoła serdecznie zapraszam: