intencje i ogłoszenia Włodzienin 18.09.2022 – 25.09.2022

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.09.2022 

Kolekta na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych

8:00 Za + Jana Wawrów (od syna Mirka z rodziną)

11:15 Za ++ braci Eugeniusza i Zenona i bratową Elżbietę.

Po Mszy św. błogosławieństwo krzyża – „Krzyżówka”

WTOREK – 20.09.2022 św. Andrzeja Kim Taegon, Pawła Hong Hasang i Tow.

18:00 Za ++ rodziców Annę i Stanisława, Stefaniszyn, brata Andrzeja oraz Anielę, Andrzeja i Marka Zuba i wszystkich ++ z rodziny.

Spotkanie organizacyjne dla kandydatów do bierzmowania klasy VI, VII, VIII.

ŚRODA – 21.09.2022 Święto św. Mateusza Ap. i Ew.

7:15 W int. Parafian. 

PIĄTEK – 23.09.2022 św. o. Pio

17:30 Adoracja Najśw. Sakramentu 

18:00 SZKOLNA 1) Za ++ Marię Kwiatkowską i jej rodziców. 2) Za + Karolinę Didyłowską (od Róży p. Gużdy).

Po Mszy św. spotkanie dla rodziców i dzieci komunijnych wraz z katechezą.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.09.2022 

Kolekta na Seminarium Duchowne w Opolu

8:00 Za ++ rodziców Józefa i Aleksandrę Konopskich i wszystkich ++ z rodziny. 

11:15 Do Bożej Op. z okazji 40 rocz. ślubu Eugenii i Ludwika Bodziarczyk, dziękując za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Jubilatów oraz w int. dzieci i wnuków.

16:00 Nasiedle kościół św. Jakuba: Dekanalne spotkanie inaugurujące kolejny rok przygotowania do Bierzmowania (obecność obowiązkowa – uczniowie klas VI, VII, VIII wraz z rodzicami lub opiekunami).

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 18.09.2022

  • Dzisiaj XXV Niedziela Zwykła. Po Mszy św. z godz. 11:15 poświęcenie odnowionego krzyża przy „Krzyżówce”. 
  • Zachęcam do nabycia najnowszego numeru tygodnika Gość Niedzielny z kolejną częścią Pisma św. na płycie CD.
  • W spotkaniu z cyklu…kto pyta nie błądzi… na temat Współcześni „prorocy”… posłuszeństwo w Kościele… jak je rozumieć?  uczestniczyło 8 osób.
  • W piątek o godz. 17:30 adoracja Najśw. Sakramentu oraz modlitwa różańcowa w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, młodego pokolenia,pokoju na świecie, modlitwie różańcowej, w tym tygodniu przewodniczy Róża p. Gużdy. O godz. 18:00 Msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży.
  • Przygotowanie do Bierzmowania w roku szkolnym 2022/2023: pierwszy rok – klasa VI; drugi rok – klasa VII; trzeci rok – klasy VIII. Spotkanie organizacyjne odbędzie się we wtorek po Mszy św. Dekanalne spotkanie dla uczniów klas VI, VII, VIII wraz z rodzicami, rozpoczynające kolejny rok przygotowania do sakramentu Bierzmowania odbędzie się w niedzielę 25 września w kościele w. Jakuba w Nasiedlu o godz. 16:00. Obecność obowiązkowa.
  • Zapraszam na spotkanie katechezę rodziców wraz z dziećmi komunijnymi w piątek 23 września. Przypominam rodzicom o obwiązowej Mszy św. szkolnej dzieci przygotowujących się do komunii św. (uczniowie klasy II i III). Poświęcenie różańców dzieci komunijnych 7 października w czasie Mszy św. szkolnej.
  • W najbliższą sobotę zapraszam Włodzienin Dół do prac na cmentarzu: wykoszenie trawy, zgrabienie suchych liści. Początek prac o godz. 10:00. 
  • Dzisiaj kolekta na remonty obiektów diecezjalnych i konserwcję zabytków sakralnych. Za tydzień kolekta na potrzeby naszej parafii. Za wszystkie ofiary składam serdeczne Bóg zapłać. 

SPRZĄTANIE: Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła i innych obiektów kościelnych.